Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek Tanıtım Videosu

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Asgari Ortak Sayıları ve Destek Üst Limitleri”

 Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Orta Yüksek 3 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

 

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Orta Yüksek 3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Diğer 5 225.000 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

“21.11.2019 Tarihinden Önce Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Asgari Ortak Sayıları ve Destek Üst Limitleri”

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri    Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Orta Yüksek

3

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

Diğer

5

2 Milyon

3 Milyon

5 Milyon

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ  Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1 Milyon

1 Milyon

2 Milyon

10 Milyon

Orta Yüksek

3

500 Bin

500 Bin

1 Milyon

10 Milyon

Diğer

5

250 Bin

500 Bin

750 Bin

5 Milyon

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Formu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Formu
        2. Proje Bilgi Dökümanı

  İşbirliği Destek Programı Teknik İnceleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Mali Analiz Formu

  İşbirliği Destek Programı Puanlama Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Dönemsel İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Ödeme Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru

  İşbirliği Destek Programı Revizyon Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Sonuç Raporu

  İşbirliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Görüş Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu

  İşbirliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi

  İşbirliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı

  Gerçekleşme Raporu

 

“21.11.2019 Tarihinden Önce Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İş Birliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Kontrol Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Başvuru Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Kontrol Formu
 İş Birliği Destek Programı Proje Teknik İnceleme Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Mali Analiz Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Puanlama Formu
  İş Birliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  İş Birliği Destek Programı Kurul Karar Formu
  İş Birliği Destek Programı Taahhütnamesi 
  İş Birliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Dönemsel İzleme Formu
 İş Birliği Destek Programı Proje Revizyon Formu
  İş Birliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  İş Birliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  İş Birliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  İş Birliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  İş Birliği Destek Programı Proje Görüş Formu
  İş Birliği Destek Programı İş Birliği Sözleşmesi
  İş Birliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı
 İş Birliği Destek Programı Proje İşletme Bilgi Dökümanı
  İş Birliği Destek Programı Proje Bilgi Dökümanı
 İş Birliği Destek Programı Tespit Tutanağı