Bu destek programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine katkı sağlanmasıdır.

Destek programı kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda ilk defa işlem görecek anonim şirket (A.Ş.) statüsündeki işletmelerin;

a) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

b) Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

c) SPK kurul kaydına alma ücreti,

ç) MKK masrafı,

d) Hukukçu raporu masrafı

e) Aracı kuruma ödenecek aracılık komisyonu,

giderlerine geri ödemesiz destek verilir.

(Bu destek programı, Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek Tanıtım Videosu

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beşyüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti  10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

BIST Yayınları

GİP Listesi (http://kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/pazarlar.aspx# )

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)