Eğitimin Amacı

Finans ve Muhasebe eğitimleri şirketlerin ilgili birimlerinde görevli kişilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve kariyer gelişimlerinde fayda sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Eğitimlere Kimler Katılmalı:

Eğitimlere özellikle finans ve muhasebe alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişiler başta olmak üzere, yöneticiler katılmalıdır.

Eğitim Başlıkları

Günümüz işletme yöneticileri ve sahipleri değişen şartlarda hızla finansal kararlar almak zorundadır. Türkiye ekonomisi ortalama 5-6 yılda bir krizler yaşamaktadır. İşletme gemilerinin fırtınalardan batmadan yürütülebilmesi için gerek yöneticilerin, gerekse karar alma noktasında olanların temel düzeyde finansal bilgilere haiz olması gerekmektedir. Küresel iş ağının bir gereği olarak da finansal tablolar işletmenin üçüncü kişilere karşı bir aynasıdır. Finansal tabloların ne olduğu ve nasıl okunması gerektiği bu noktada önem kazanmaktadır. Ülkemiz KOBİ yöneticileri üretim ve satışa odaklanırken finansal yönetimi göz ardı etmektedir. Sık yaşanan krizlerden en az yara ile çıkmak uzun soluklu ve bilinçli bir finansal çalışmayı gerektirir. Bu sorumluluk sadece finans yöneticisinin değil, karar alma noktasında olanların da temel finans bilgisine sahip olmasını gerektirir. Bu eğitimin amacı, basit bir dille finansal tabloları anlatmak, yorumlama bilgisi vermek, karar vericilerin bu çalışmaların öneminin kavranmasını sağlamaktır. Gerçek anlamda düzenlenmiş mali tablolar ile erken uyarı, risk kontrolü, borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar vermeleri sağlanmış olacaktır. Sıklıkla yaşanan dalgalı enflasyon, döviz risklerine karşı önlemler almanın önemi ve farkındalığı sağlanacaktır. Temel finans konularında bilgi sahibi olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

HUKUK UZMANINDAN

 

İŞ HAYATINDA ÇEK-SENET KULLANIMI

&

ÇEK-SENET KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN

SORUNLAR&ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Katılımcı Sayısı 20 Kişi ile Sınırlıdır. Lütfen kayıt yaptırınız.

Kimler Katılmalı: Yöneticiler, şirketlerin pazarlama, finans ve muhasebe departmanı çalışanları ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyenler

Eğitim İçeriği

Ø Türk Ticaret Kanununa ve Çek Kanuna göre çek nedir?

Ø Çek çeşitleri ve süreleri

Ø Çekte borçluya ve cirantaya müracaat

Ø Çekte ibraz (Muhatap bankaya ibraz-takas odasına ibraz)

Ø Karşılıksız çek ve yapılacak işlemler

Ø Çek’in ziyası (kaybı-çalınması)halinde yapılacak işlemler

Ø Çekten cayma nedir?

Ø Ödemeden men yasağı nedir?

Ø Hukukta ehliyetsizlik ve sonuçları

Ø Alacağın temliki ve kıymetli evrak ile ilişkisi

Ø Def’i ve itirazın bono ve çek açısından önemi

Ø Bono ve müracaat hakkı

Ø Ödememe protestosunun önemi

Ø Bonoda süre ve bonoda kefalet

Ø Bono metninde yapılan değişikliklerin Ceza Hukuku açısından önemi nedir?

Ø Bononun ziyası (Kayıp-çalınması) halinde yapılacak işlemler

Ø Bono ve çek’te keşidecinin ölümü veya iflas halleri

Ø Ciro ve ciro çeşitleri

Ø Bono ve çekte ibrazdan sonra ciro mümkün müdür?

Ø Aval nedir? Uygulamada aval nasıl yapılır?

Ø Örnek Uygulamalar

Ø Soru- Cevap

Eğitimin Amacı

Eğitimin temel amacı, katılımcılara bütçenin ne olduğu, bütçe yapma teknikleri ve işleyişini anlatmanın yanı sıra, bu tekniklerin pratik hayatta kullanımına ilişkin uygulamalı örnekler vermek suretiyle perspektif oluşturmaktır.

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bütçe çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenerek, bütçe teknikleri ile şirketine yön vermek isteyen patronlar ve yöneticiler. Bütçe çalışmasında yer alacak mühendisler, satışçılar, pazarlamacılar, İK cılar, satın almacılar, muhasebeciler, finansçılar, Ar-Ge ciler ve konuya ilgi duyanlar.

 

Eğitimin İçeriği

Bütçe ile ilgili temel kavramlar

Ø Bütçe nedir,

Ø Bütçe ne amaçla yapılır ve yararları nelerdir

Ø Bütçe çeşitleri nelerdir

Bütçeden elde edilecek Finansal tablolar

Ø Bilanço nedir?

Ø Gelir tablosu nedir?

Ø Nakit akış tablosu nedir?

Bütçe çalışmasının ve faaliyetlerin planlanması

Ø Organizasyon şemasının önemi

Ø Bütçe çalışması öncesinde firma süreçlerinde

yapılacak düzenlemeler

Ø Bütçe çalışmasının planlanması

Ø Bilgisayar programı üzerinde örnekleme

Gelirlerin Planlanması

Ø Satış tahminleri ve Satış Bütçeleri

Ø Üretim Hacminin Planlanması

Ø Satış hâsılatı bütçelenmesi

Ø Diğer gelirlerin bütçelenmesi

Ø Bilgisayar programı üzerinde örnekleme

Giderlerin Planlanması

Ø Satın alma bütçelenmesi

Ø İşçilik ve Ücretlerin bütçelenmesi

Ø Genel üretim giderlerinin bütçelenmesi, giderlerin gider yerlerine göre bütçelenmesi

Ø Amortisman bütçelenmesi

Ø Pazarlama ve Yönetim Giderleri bütçelenmesi

Ø diğer giderlerin bütçelenmesi

Ø Yatırım bütçelenmesi

Ø Bilgisayar programı üzerinde örnekleme

Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akış Planlaması ve Bütçeleme

Ø Proforma Bilançonun Hazırlanması

Ø Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

Ø Nakit Akış Bütçeleri

Bütçe Kontrol Teknikleri

Ø Bütçelenmiş değerler ve Fiili durumun karşılaştırılması

Ø Sapmaların değerlendirilmesi

Ø Bütçe revizyonu

Ø Bütçelerin başarısızlığını arttıran nedenler ve çözümler

Bir Mesaj Bırakın

Eğitimlerimizle alakalı detaylı bilgilendirmeye sahip olmak için bir mesaj bırakın ve size en kısa sürede dönüş sağlayalım.