Eğitimin Amacı

Pazarlama ve satış eğitimleri şirketlerin ilgili birimlerinde görevli kişilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve kariyer gelişimlerinde fayda sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Eğitimlere Kimler Katılmalı:

Eğitimlere özellikle pazarlama ve satış alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişiler başta olmak üzere, kariyer gelişimine önem veren yöneticiler katılmalıdır.

Eğitim Başlıkları

Eğitimin Amacı: Pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve temel kavramların öğrenilmesi

Kimler Katılmalı: Şirketlerin satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmak isteyen adaylar, bu birimlerde yeni göreve başlayan kişiler.

Eğitim İçeriği

Temel pazarlama nedir?
Pazarlama alanları
Pazarlama stratejileri
Pazarlamada iletişim
Satış aşamaları ve satış teknikleri
Kendini tanıma
Müşteriyi tanıma
Telefonla görüşme tekniği
Sesi etkili kullanma
Dinleme
Etkili Soru Sorma

Eğitimin Amacı: Eğitimin pazarlama bölümünde, ürün (hizmet) planlarının hazırlanması, bu ürün planlarının nasıl konsolide edileceği, ve şirket varlıklarının (İK, finansman, vs.) öngörülen satışların elde edilmesi için nasıl kullanılacağının planlama aşamaları dikkate alınacaktır. Şirketin uzun vadede başarılı olabilmesi için ürünlerin yaşam sürelerinin planlanmasının soru-cevap olarak tartışılması hedeflenmektedir.

Eğitimin satış bölümünde ise günümüzde geçerli olan satışın değişik evrelerinde kullanabileceğimiz teknikler ile ilgili katılımcılarda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı: Yeni iş kurmayı planlayan kişiler, ürün yelpazesini genişletmek isteyen kurumların pazarlama uzmanları ve satış temsilcileri.

Eğitimin İçeriği

Pazarlama

Kullanım alanları
Farklı kullanıcı gruplarının tarifleri
Ürünün farklı kullanım alanlarındaki rakipleri
Rakiplerin tanımlanması (yerel, ülke çapında, fiyatlandırma politikaları, ana mesajları, pazarlama yöntemleri, SWOT analizleri, hangi müşteri gruplarında başarılı oldukları, reklam faaliyetleri, vs.)
Ürünün SWOT analizi
Ürünün fiyatlandırılması
Ürünün SWOT analizine göre hedef kitle için nasıl konumlandıracağı
Konumlandırma için hangi mecraların kullanılacağı
Verilecek temel mesaj (bizde olup, başka kimsede bulunmayan veya kimsenin bahsetmediği, müşteriye yarar sağlayan ana mesaj)
Ürünü / satışı destekleyecek ikincil mesajların tanımı
Pazarlama ihtiyaçlarının belirlenmesi ve pazarlama bütçesinin saptanması
Satış destek malzemesinin yukarıdaki mesajlar ve olası itirazlar göz önüne alınarak hazırlanması
Rakiplerin sizin yaklaşımınıza verdikleri yanıtlar ve pazarlama planının gözden geçirilmesi.
Satış Teknikleri

Güven yaratma
İhtiyaç/problem analizi
Sunuş
Satışın gerçekleştirilmesi (satışı kapatmak)
Rekabet ortamında satış (bütün evreler için)
Gözden geçirilecek tekniklerden bazıları, fiyat dışında satış kararını etkileyecek etkenlerin tespiti, bizim üstünlüklerimizin ön plana çıkartılması, itirazları başarılı bir şekilde yanıtlayabilmek, ürün sunumu ve satış kapatma teknikleri

Eğitimin Amacı: Şirketlerin hedef pazarlara girişte bilmesi gereken güncel stratejilerin öğretilmesi

Kimler Katılmalı: Şirketlerin Dış Ticaret ve Kambiyo birimi çalışanları

Eğitim İçeriği

İhracat Yapmak İsteyen Firmaların Karar Aşamasında Yapacağı İşlemler
– Yurtiçi Performans ve Firma Potansiyelinin Ölçülmesi

– Hedef Pazarların Belirlenmesi Teknikleri

– Dış Pazar Fizibilite Analizi İçin Gerekli Ön Bilgilerin Araştırılması

İhracat Planlamasının Temel Unsurları

Ürün Geliştirme İhtiyacı ve Ürün Geliştirmede Mali Yardımlar

Pazar Araştırması Destekleri

Kalite Belgeleri ( ISO, EN, CE ) Alınması ve Mali Destekler

Dış Pazara Giriş Aşamasında Yapılacak İşlemler
– Ürün Tanıtımı

– Dağıtım Kanallarının Seçimi

Dış Pazar Fizibilite Analizi Hazırlama-Örnek Uygulama
Grup Çalışması-Örnekleme Olay Yaratma
Bu bölümde katılımcılar gruplara ayrılacaklar, “Örnek Ülke” ve “Örnek Ürün” seçilecek, her bir grup ikiye bölünerek ALICI/SATICI konumunda Fizibilite hazırlayıp aralarından seçecekleri sözcü ile tartışma yapacaklardır.

Eğitimin Amacı: İşletmelerin müşteri memnuniyetlerini artırmaya yönelik bilgilendirilmesi

Eğitime Kimler Katılmalı: İşletmelerde çalışan herkes

Eğitim İçeriği:

Müşteri kimdir?

 • Firmalar neden müşteri kaybeder?
 • Hizmet kalitesinde “silgi”
 • Müşteri baş tacıdır
 • Rekabet mi, rehavet mi ?
 • Müşterilere karşı dikkat edilecek hususlar
 • Sorunlu müşteri tipleri
 • Sinirli İnsanlara Yaklaşım
 • İlgisizlik etkisi yaratan tavırlar
 • Müşterilerle konuşurken dikkat edilmesi gereken kurallar

Müşteri odaklılık

 • Müşteri tatmini
 • Sürpriz kalite
 • Hizmet kalitesi
 • Müşterilerin genel beklentileri nelerdir?

Müşteri memnuniyeti

 • Müşterilerin genel sayılabilecek beklentileri
 • Müşteriyi memnun eden faktörler
 • Müşteri mutsuzluğu

Müşteri sadakati

 • Müşteri İlişkilerinde Başarı
 • Müşteri İlişkilerinin Özü
 • Müşteri İlişkilerinin Ana Fikri
 • 4 S Çerçevesi
 • İtiraz Yönetimi
 • İmaj Elçisi

Bir Mesaj Bırakın

Eğitimlerimizle alakalı detaylı bilgilendirmeye sahip olmak için bir mesaj bırakın ve size en kısa sürede dönüş sağlayalım.